Закон України Про внесення змін до Закону України ''Про інформацію'' Докладніше http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2938-17
Закон України ''Про доступ до публічної інформації'' Докладніше http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 ''Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації'' Докладніше http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/547/2011

Публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

Службова інформація - міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Запит на інформацію (зразок )

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №76 Харківської міської ради Харківської області – Дацко Світлана Петрівна, директор школи

Адреса закладу: 61071 м.Харків, вул. Герцена, 17, тел.(057)376-21-32

Кiлькiсть переглядiв: 122