Діяльність соціального педагога школи спрямована на реалізацію таких завдань:

 • здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей-напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей-інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД;
 • організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи;
 • організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
 • організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
 • організація необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
 • організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;
 • організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
 • профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;
 • сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • прогнозування та профілактика можливих негативних виявів та їх вплив на особистість дитини;
 • підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою реалізації захисних функцій соціального педагога.

Шкільна соціально-психологічна служба є необхідним компонентом системи освіти. Доцільність її функціонування визначається нагальною потребою школи у такій організації своєї діяльності, яка б забезпечувала розвиток індивідуальних здібностей і творчого ставлення до життя кожного школяра.

Спираючись на свої професійні знання, соціальний педагог забезпечує можливості для індивідуального підходу до школяра, визначає його здібності, причини можливих відхилень і шляхи їх психолого-педагогічної корекції. Цим соціально-психологічна служба сприяє підвищенню ефективності навчально-виховної роботи школи, формуванню соціально активної особистості.

Цілі діяльності соціально-психологічної служби:

* Створення соціально-психологічних умов для розвитку здібностей всіх учасників освітнього процесу.
* Розвиток і становлення індивідуальності кожного школяра, формування його соціально-психологічної готовності до творчого життя.

Завдання соціально-психологічної служби:

* Вивчення рівня соціально-психологічного розвитку індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів і схильностей учнів.
* Забезпечення психологічної безпеки та соціальної захищеності учнів в освітньому процесі.
* Підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків.

* Індивідуальне і групове консультування з питань, пов'язаних з подоланням труднощів засвоєння навчального матеріалу, з проблем спілкування, профорієнтації та ін

* Психологічне забезпечення освітнього процесу в школі, включаючи психологічне просвітництво вчителів, учнів та їх батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 123