/Files/images/Виховна робота в школі.gif

Тема виховної роботи школи:

«НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ».

Метою виховання є становлення творчої, морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка відповідально ставиться до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Основні завдання виховної системи у 2018/2019 навчальному році:

 • забезпечення різних видів діяльності у широкому спектрі позакласної сфери – гуртковій, клубній, профільній, спортивній, художньо-естетичній максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини;
 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання духовної культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики у поведінці учнів;
 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;
 • формування високої мовної культури;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
 • зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги
 • дітям, батькам, сім'ям;
 • об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури та спорту, служби у справах неповнолітніх, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, працівників правоохоронних органів, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, залучення батьківської громадськості до активної творчої співпраці;
 • розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху;
 • розвиток Руху юних миротворців;
 • оптимізація змісту і форм виховного процесу;
 • активізація діяльності щодо попередження дитячої бездоглядності, правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;
 • попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;
 • формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації у повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;
 • розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здоров’язбереження;
Кiлькiсть переглядiв: 199