Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/Бібліотека/2360.jpg/Files/images/Бібліотека/86f8ed3b45f3.jpg

Правила користування бібліотекою ХЗОШ № 76

Правила розроблені на основі Типових правил користування бібліотекою затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.99 №275

1. Права користувачів

1.1. Кожний учень, батьки, вчителі та інші працівники школи незалежно від статі, віку, національності, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування у шкільній бібліотеці, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу (Пункт 2.1 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

1.2. Користувачі бібліотеки мають право:

  • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
  • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
  • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
  • користуватися іншими видами послуг (комп’ютер, телевізор);
  • одержувати інформацію за допомогою мережі Інтернет;
  • брати участь у роботі бібліотечного активу. ( Пункт 2.3 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

1.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 15 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 5 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі..

1.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

1.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

1.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін.

1.7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом або одержати документи під грошову заставу.)

2. Обов'язки користувачів

2.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює,), учень- щоденник, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. ( Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 ).

2.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

2.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. ( Пункт 3.4 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001 )

3. Користувач має право:

3.1.Ознайомитися з можливостями медіатеки та її фондами.

3.2.Отримати для роботи необхідний СД-диск, аудіо-, відеокасету.

3.3.Зберегти за згодою бібліотекаря ,створені в процесі роботи документи, на жорстких дисках комп’ютерів в спеціально створених для цих цілей каталогах строком до двох діб.

4.Користувач зобов’язаний:

4.1.Ознайомитися з правилами користування медіатекою при першому відвідуванні.

4.2.Підтримувати тишу і порядок в бібліотеці(медіатеці)

4.3.Виконувати вимоги бібліотекаря по роботі з обладнанням і програмними продуктами.

4.4.Не залишати свого робочого місця без повідомлення про це бібліотекаря.

4.5.Бережно відноситися з одержаними для роботи CD-дисками, аудіо- і відеокасетами. По закінченню роботи здати їх бібліотекарю.

4.6.Відшкодувати вартість ремонту або повної заміни обладнання чи носія в разі навмисного пошкодження техніки (процедура відшкодування узгоджується з адміністрацією школи).

5.Заборонено:

5.1.Працювати з любими програмними продуктами принесеними зі сторони без дозволу бібліотекаря.

5.2.Запускати програми, завантажені з мережі Інтернет.

5.3.Міняти конфігурації файлів DOS і Windows, стирати чи змінювати інформацію на жорсткому диску комп’ютера.

5.4.Виносити з приміщення бібліотеки (медіатеки) CD-диски, аудіо- і відеокасети, слайди,представлені для роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 181